1. Właścicielem serwisu internetowego www.ecoweb.pl jest firma PRZEMYSŁAW PASIEKO, posiadająca siedzibę 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 63B, zarejestrowana w CEIDG pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 6282184214, REGON 122629798.
 2. Serwis internetowy oferuje w ramach prowadzonego sklepu usługi marketingu internetowego.
 3. Właściciel sklepu internetowego oferuje klientom przedpłatę przed wykonaniem usługi za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych Stripe (Apple Pay, Karta płatnicza), Cinkciarz, Przelewy24.
 4. W sklepie internetowym klient może dokonać płatności również za pośrednictwem przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy firmy prowadzącej sklep internetowej (punk 1 niniejszego regulaminu).
 5. Realizacja zamówień usług rozpoczyna się w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba że oferta usługi przedstawia okres realizacji wydłużony, wtedy obowiązuje czas realizacji zamówienia dostępny w ofercie usługi.
 6. Realizacja usługi może został wydłużona do maksymalnie 7 dni roboczych w sytuacjach nieprzewidzianych takich jak awarie serwerów, awarie sieci internetowej, awarie oprogramowania, klęski żywiołowe, przeciążenia, o czym poinformuje klienta stosowną wiadomości e-mail.
 7. Każdy klient posiada prawo do złożenia reklamacji na wszystkie usługi dostępne w ofercie sklepu internetowego.
 8. Reklamację należy złożyć pod adresem https://www.ecoweb.pl/reklamacje/.
 9. Odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne realizowane są bezpośrednio przez pocztę e-mail do zgłoszenia reklamacji złożonego przez formularz reklamacji na naszej stronie internetowej.
 10. Sklep internetowy zobowiązuje się do odpowiedzi i ustosunkowania się na zgłoszenie reklamacji w terminie 3 dni roboczych od otrzymania niniejszego wniosku reklamacyjnego.
 11. Uznając wniosek reklamacyjny klienta za zasadny sklep zaoferuje rozwiązanie do wyboru w postaci: naprawienia usługi, wymiany, zwrotu środków. Rozwiązanie to zostanie zrealizowane w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych.
 12. O statusie aktualnego wniosku reklamacyjnego, w tym przychylenia się do wniosku lub odrzucenia wniosku klient zostanie powiadomiony natychmiast w momencie wydania decyzji zgodnie z pkt. 10 niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku zamówienia produktów cyfrowych, nie posiadających formy fizycznej, stworzonych na zamówienie klienta, po dokonaniu dostarczenia przez sklep internetowy lub rozpoczęciu konfiguracji przez sklep internetowy (G Suite) o czym klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, zwrot produktu lub anulowanie zamówienia są niemożliwe.
 14. Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu zamówienia w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówienie.
 15. Sklep internetowy nie oferuje możliwości testowania usług dostępnych w sklepie internetowym, chyba że oferta usługi lub produktu mówi inaczej.
 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, każdemu konsumentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 17. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na odległość przez konsumenta, właściciel sklepu zobowiązuje się do zwrotu środków wpłaconych do 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o rozwiązania umowy zawartej na odległość w formie pisemnej na adres siedziby firmy (punkt 1), a kwota zwrotu zostanie powiększona o najtańszą dostępną formę przesyłki w cenniku sklepu internetowego.
 18. Pozostałe umowne zapisy niniejszego regulaminu dla usługi pozycjonowania strony internetowej zawarte zostały w itegralnym załączniku niniejszego regulaminu pod adresem https://www.ecoweb.pl/umowa.pdf.
 19. Kontakt z sklepem internetowym możliwy jest telefonicznie pod nr telefonu 798 936 301, przez czat na stronie sklepu internetowego oraz przez formularz kontaktowy https://www.ecoweb.pl/kontakt/.
 20. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę.
 21. Obsługa sklepu internetowego pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 22. Podczas pracy obsługi sklepu internetowego realizowane są zamówienia, reklamacje, zwroty, anulacje, rezerwacje, negocjacje.
 23. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji i edycji niniejszego regulaminu informując o planowanej zmianie regulaminu klienta przynajmniej 14 dni kalendarzowych wcześniej.
 24. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1 luty 2020 roku.