Regulamin grupy “Pobierowo, Trzęsach, Pogorzelica, Rewal, Niechorze – noclegi, wolne pokoje” na portalu facebook, treść:

Regulamin obowiązujący od dnia 01.07.2020 r. wraz z późniejszymi zmianami. Zmiana regulaminu 05.07.2021 r.

 1. Właścicielem, zarządcą, administratorem, moderatorem grupy Pobierowo, Trzęsacz, Pogorzelica, Rewal, Niechorze – noclegi, wolne pokoje jest firma INNOVATION ENERGY TECHNOLOGIES LTD., 128 City Road, EC1V 2NX London reprezentowaną na terenie RP przez firmę dyrektora spółki Przemysława Pasieko.
 2. Ogłoszenia i posty przez osoby poszukujące noclegu mogą być publikowane całkowicie za darmo, nie więcej niż JEDNO ogłoszenie w okresie JEDNEGO tygodnia (7 dni kalendarzowych). Osoba poszukująca noclegu ma możliwość zawsze podbicia komentarzem swojego postu.
 3. Obiekty noclegowy z kont prywatnych mogą dodawać swoje oferty noclegów tylko i wyłącznie po dokonaniu płatności za ogłoszenie w systemie pod adresem wskazanym przez administratora w komentarzu do regulaminu (załącznik 1) lub na podstawie faktury proforma. Koszt dodania jednego ogłoszenia/postu to GBP 40,00 netto. Czas wyświetlania ogłoszenia jest nielimitowany, a więc do momentu usunięcia ogłoszenia przez obiekt będzie ono dostępne. Każdy obiekt ma prawo do podbijania swojego ogłoszenia na forum poprzez jego komentowanie.
 4. Dodający ogłoszenie obiekt noclegowy bezpośrednio z swojego konta firmowego lub strony obiektu na portalu facebook akceptuje ten punkt regulaminu i tym samym zobowiązuje się do dokonania płatności na podstawie faktury, po zaakceptowaniu przez administratora ogłoszenia, zgodnie z cennikiem ogłoszeń GBP 40,00 netto za każdy post reklamowy obiektu.
 5. Termin płatności faktury wynosi 7 dni kalendarzowych. Brak płatności przez obiekt skutkuje natychmiastową windykacją i wpisem do portalu dlugi.info, a koszty związane z windykacją i wpisem do dlugi.info zostają doliczone do końcowego zadłużenia.
 6. Fakturę administrator grupy prześle bezpośrednio na adres e-mail obiektu, za pośrednictwem wiadomości na portalu facebook lub w przypadku braku możliwości powyższych listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za który dodatkowo doliczy koszt do faktury w ramach usługi dostawy.
 7. Dodanie ogłoszenia przez obiekt z profilu obiektu lub firmowego powoduje natychmiastowe wykonanie usługi oraz wystawienie faktury za usługę zrealizowaną z natychmiastową wykonalnością.
 8. Każdorazowo, zarówno obiekty oferujące nocleg, jak i osoby poszukujące noclegu muszą dopisać #tagi w postaci z znacznikiem “#” z nazwami miejscowości (np. #Rewal), w których dotyczy konkretna oferta.
 9. Jeśli obiekt jest przyjazny zwierzętom, należy dodać tag #zwierzak do swojej oferty.
 10. Osoby poszukujące noclegu jeśli poszukują noclegu z zwierzęciem, muszą dodać do posta tag #zwierzak
 11. Osoby i firmy, chcące dodać ogłoszenie reklamowe niezwiązane z tematyką grupy (noclegów), muszą wnieść opłatę za takie ogłoszenie w wysokości GBP 80,00 netto/ogłoszenie. Czas wyświetlania ogłoszenia jest nielimitowany (do usunięcia przez właściciela).
 12. Administracja grupy zastrzega sobie prawo do moderacji ogłoszeń pod kątem składni i poprawności gramatycznej, odrzucenia ogłoszenia w przypadku niezgodności z regulaminem grupy, brakiem płatności lub brakiem tagowania.
 13. Administracja grupy zastrzega sobie prawo w przypadku nachalnego spamowania obiektów swoimi niepasującymi ofertami pod postami osób poszukujących noclegów z konkretnymi zapotrzebowaniami, których obiekt spełnić w żaden sposób nie może, do wyciszenia obiektu na okres 24h uniemożliwiając komentowanie i dodawanie postów lub w przypadku powtórnego zdarzenia do usunięcia ofert obiektów bez prawa do zwrotu opłaty za ogłoszenie.
 14. Administracja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do grupy użytkowników nie akceptujących niniejszego regulaminu, nie odpowiadających poprawnie na pytania zadawane przed dołączeniem do grupy.
 15. Administracja grupy zastrzega sobie prawo do usunięcia z grupy użytkownika wraz z wszystkimi jego postami i komentarzami w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu regulaminu, obrażania innych użytkowników, pomawiania, poniżania, wyzywania, publikowania treści niezgodnych z regulaminem grupy i regulaminem portalu Facebook.
 16. Dodając ogłoszenia płatne reklamowe oraz dokonując płatności uznaje się za wykonaną usługę w momencie akceptacji przez administracji i tym samym zrzekasz się prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz zobowiązujesz do dokonania płatności na podstawie faktury.