Plener sprzątania miasta i terenów zielonych. Aplikacja webowa.

Działanie aplikacji jest proste, a zarazem funkcjonalność aplikacji pozwala na lepszą organizację pracy osób sprzątających miasto i tereny zielone oraz kontrolę czasu pracy.

Plener sprzątania miasta

Jak to działa?
Administrator lub Nadzorca dodaje konta osób sprzątających wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail. Następnie oznacza punkty wraz z podaniem zadań do wykonania przez osoby sprzątające.

Osoby sprzątające i nadzorca/kierownik otrzymują powiadomienie email i/lub SMS o nowych punktach do sprzątania, następnie po wykonaniu zadania w danym punkcie oznaczają jako „wykonane” i dodają zdjęcie  lub film wideo wykonanego zadania.

Ponadto aplikacja webowa pobiera informacje o aktualnej pozycji GPS i śledzi trasę pokonaną przez pracownika z oznaczeniem dłuższych postojów, dzięki czemu pracodawca może weryfikować czy przypadkiem pracownik wykonuje swoją pracę, czy może porzucił pracę.

Administrator i nadzorca dostają informację o wykonanym zadaniu, mogą sprawdzić stan faktyczny zadania poprzez weryfikację zdjęcia lub filmy wideo. Po sprawdzeniu, przenoszą zadanie do archiwum.

Aplikację można dostosować w łatwy sposób do potrzeb firm sprzątających tereny zielone oraz miasto. W ramach sprzedaży aplikacji klient otrzymuje serwer wraz z pocztą email do powiadomień oraz indywidualne dostosowanie aplikacji do potrzeb.

Koszt aplikacji: 4800,00 zł brutto + 50,00 zł miesięcznie

Plener sprzątania terenów zielonych

Ponadto plener został wyposażony w mapę terenową z oznaczonymi dokładnie ulicami i terenami należącymi do firmy nadzorującymi czystość w danym terenie.

Do działania aplikacji wymagane jest posiadanie:
– własnego serwera lub hostingu z Apache 2.4, PHP 7.4, SSL i obsługą Composer min. 3405780.
– dowolnej domeny lub subdomeny internetowej
– konta w SMS API do wiadomości SMS
– numeru telefonu administratora i pracowników do powiadomień email
– konta email administratora i pracowników do powiadomień email
– telefonu komórkowego z Android 5.1+ i przeglądarką Chrome.

Zostaw komentarz